Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρόλο υπερχρήστη για να διαγράψετε τα κλειδιά SSH για άλλους χρήστες.

Για να ανακαλέσετε το κλειδί SSH:
  1. Συνδεθείτε στο Orchestrator και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που είναι διαθέσιμη στο επάνω μέρος του παραθύρου.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα.
  3. Στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator, κάντε κλικ στο εικονίδιο Χρήστης που εμφανίζεται στην επάνω δεξιά πλευρά του παραθύρου. Εμφανίζεται ο πίνακας Πληροφορίες χρήστη (User Information).
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάκληση κλειδιού SSH (Revoke SSH Key).
Για να ανακαλέσετε τα κλειδιά SSH άλλων χρηστών-χειριστών:
  1. Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στον Έλεγχο ταυτότητας Orchestrator (Orchestrator Authentication).
  2. Στην περιοχή Κλειδιά SSH (SSH Keys), επιλέξτε τα ονόματα χρήστη SSH για τα οποία θέλετε να διαγράψετε τα κλειδιά SSH.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες > Ανάκληση κλειδιού SSH... (Actions > Revoke SSH Key...).
Τα κλειδιά SSH για έναν χρήστη διαγράφονται αυτόματα όταν:
  • αλλάξετε τον ρόλο χρήστη σε χειριστή επιχείρησης ή ειδικό επιχείρησης, επειδή αυτοί οι ρόλοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε Edge χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί.
  • διαγράψετε έναν χρήστη από το Orchestrator.