Μπορείτε να παρακολουθείτε τα συμβάντα που σχετίζονται με αλλαγές στην Προσαρμογή ρόλων.

Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Συμβάντα χειριστή (Operator Events).

Για να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με την προσαρμογή ρόλων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή φίλτρου. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στην επιλογή Αναζήτησης και επιλέξτε φιλτράρισμα με βάση τη στήλη «Συμβάν». Τα ακόλουθα συμβάντα είναι διαθέσιμα για προσαρμογή ρόλων:

  • Το πακέτο προσαρμογής ρόλων κλωνοποιήθηκε
  • Το πακέτο προσαρμογής ρόλων διαγράφηκε
  • Το πακέτο προσαρμογής ρόλων ενημερώθηκε
  • Έγινε αποστολή του πακέτου προσαρμογής
  • Το πακέτο προσαρμογής ρόλων εφαρμόστηκε
  • Όλα τα πακέτα προσαρμογής ρόλων καταργήθηκαν από το σύστημα

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει ορισμένα από τα συμβάντα προσαρμογής ρόλων.