Το VMware SD-WAN Orchestrator παρέχει κεντρική εγκατάσταση, διαμόρφωση και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για όλη την επιχείρηση, εκτός από την οργάνωση της ροής δεδομένων μέσω του δικτύου cloud.

Το SD-WAN Orchestrator είναι διαθέσιμη ως περιβάλλον εργασίας χρήστη που βασίζεται στο web, όπου μπορείτε να διαμορφώσετε και να διαχειριστείτε τα εξής:
  • Πελάτες (Customers)
  • Συνεργάτες
  • Χρήστες χειριστές
  • Πύλες και ομάδες πυλών
  • Λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας Orchestrator