Αφού δημιουργήσετε έναν συνεργάτη, διαμορφώστε τις επιλογές και τις ρυθμίσεις λειτουργιών στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο συνεργάτης. Ως χειριστής, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που ο συνεργάτης θα μπορεί να τροποποιεί και να χρησιμοποιεί, για να διαμορφώσετε τους εταιρικούς χρήστες του συνεργάτη.

Όταν δημιουργήσετε έναν νέο συνεργάτη, θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα Προεπισκόπηση συνεργατών (Partner Overview), όπου μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις πελατών.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στη σελίδα επισκόπησης από τη σελίδα Διαχείριση συνεργατών (Manage Partners) στην πύλη Orchestrator. Επιλέξτε τον συνεργάτη και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Τροποποίηση (Modify) ή κάντε κλικ στη σύνδεση προς τον συνεργάτη.

Στην πύλη συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση συνεργατών (Partner Overview) για να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Δυνατότητες συνεργατών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες δυνατότητες για τον επιλεγμένο συνεργάτη:

  • Ενεργοποίηση διαχείρισης πύλης (Enable Gateway Management) – Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας των χρηστών συνεργατών να δημιουργούν, να διαμορφώνουν και να διαχειρίζονται τις δικές τους πύλες.
  • Ενεργοποίηση προσαρμογής ρόλου (Enable Role Customization) – Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας του υπερχρήστη συνεργατών να προσαρμόζει τα δικαιώματα ρόλου άλλων χρηστών συνεργατών και εταιρικών χρηστών του συνεργάτη. Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη.

Διαθέσιμα είδωλα λογισμικού (Available Software Images)

Εμφανίζει όλα τα είδωλα λογισμικού που έχουν εκχωρηθεί στον συνεργάτη. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify) για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τα είδωλα λογισμικού στη λίστα.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να καταργήσετε τα είδωλα λογισμικού που έχουν εκχωρηθεί σε έναν πελάτη.

Ομάδα πυλών (Gateway Pool)

Εμφανίζει τις ομάδες πυλών που σχετίζονται με τον επιλεγμένο συνεργάτη. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify) για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τις ομάδες πυλών στη λίστα.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να καταργήσετε τις ομάδες πυλών που έχουν εκχωρηθεί σε έναν πελάτη.