Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δεδομένα κατάστασης και χρήσης δικτύου για Πύλες SD-WAN που είναι διαθέσιμα στην πύλη του χειριστή.

Για να παρακολουθήσετε τις Πύλες SD-WAN:

Διαδικασία

 1. Στην πύλη Χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI), που είναι διαθέσιμη στο επάνω μέρος του παραθύρου.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πυλών (Gateway Management) > Πύλες (Gateways).

Αποτελέσματα

Η σελίδα Πύλες (Gateways) εμφανίζει τη λίστα των διαθέσιμων Πύλες SD-WAN.

Κάντε κλικ στην επιλογή Κατανομή χάρτη (Map Distribution) για να αναπτύξετε και να προβάλετε τις τοποθεσίες για τις Πύλες SD-WAN στο χάρτη. Από προεπιλογή, αυτή η προβολή είναι συμπτυγμένη.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στα βέλη πριν από κάθε όνομα για Πύλες SD-WAN για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

 • Όνομα (Name) – Όνομα του Πύλες SD-WAN.
 • Κατάσταση (Status) – Τρέχουσα κατάσταση του Πύλες SD-WAN. Η κατάσταση μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες: Συνδεδεμένο, Υποβαθμισμένο, Δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ, Να μην ενεργοποιείται ποτέ, Δεν χρησιμοποιείται, Εκτός σύνδεσης, Εκτός υπηρεσίας ή Αδρανοποιημένο.
 • CPU – Ποσοστό χρήσης CPU από τις Πύλες SD-WAN.
 • Μνήμη (Memory) – Ποσοστό χρήσης μνήμης από τις Πύλες SD-WAN.
 • Edge (Edges) – Αριθμός SD-WAN Edges που συνδέονται με τις Πύλες SD-WAN.
 • Κατάσταση υπηρεσίας (Service State) – Κατάσταση υπηρεσίας για τις Πύλες SD-WAN. Η κατάσταση μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες: Ιστορικό, Σε υπηρεσία, Εκτός υπηρεσίας, Εκκρεμεί η υπηρεσία ή Αδρανοποιημένο.
 • Διεύθυνση IP (IP Address) – Η διεύθυνση IP για τις Πύλες SD-WAN.
 • Τοποθεσία (Location) – Τοποθεσία για τις Πύλες SD-WAN.

Στο πεδίο «Αναζήτηση», εισαγάγετε έναν όρο για να αναζητήσετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου για να φιλτράρετε την προβολή με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Κάντε κλικ στην επιλογή CSV για να κάνετε λήψη μιας αναφοράς για τις Πύλες SD-WAN σε μορφή CSV.

Κάντε κλικ στη σύνδεση προς μια Πύλη SD-WAN για να προβάλετε τις λεπτομέρειες για την επιλεγμένη Πύλη SD-WAN.

Η καρτέλα Επισκόπηση (Overview) εμφανίζει τις ιδιότητες, την κατάσταση, την τοποθεσία, τη χρήση πελατών και την Ομάδα πυλών SD-WAN για την επιλεγμένη Πύλη SD-WAN.

Σημείωση: Στην καρτέλα Επισκόπηση (Overview), μπορείτε να τροποποιήσετε το Όνομα (Name) και την Περιγραφή (Description) της επιλεγμένης πύλης και να επιλέξετε μια διαφορετική Κατάσταση υπηρεσίας (Service State). Για να διαμορφώσετε τις άλλες επιλογές, μεταβείτε στη σελίδα Πύλες (Gateways) στην πύλη χειριστή.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Παρακολούθηση (Monitor) για να προβάλετε τις λεπτομέρειες χρήσης του επιλεγμένου Πύλες SD-WAN.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που εμφανίζονται, ανατρέξτε στο θέμα Παρακολούθηση πυλών.