Περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης στο SD-WAN Orchestrator χρησιμοποιώντας καθολική σύνδεση (SSO) ως χρήστης χειριστής.

Για τη σύνδεση στο SD-WAN Orchestrator με χρήση SSO ως χρήστης χειριστής:
Σημείωση: Εάν άλλοι μηχανισμοί ελέγχου ταυτότητας αποτύχουν, πρέπει να υπάρχει πάντα ένας εγγενής υπερχρήστης-χειριστής για επιστροφή στο σύστημα.

Προϋποθέσεις

Διαδικασία

  1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web, εκκινήστε μια εφαρμογή SD-WAN Orchestrator ως χρήστης χειριστής.
    Εμφανίζεται η Κονσόλα λειτουργιών VMware SD-WAN.
  2. Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε την εφαρμογή SD-WAN Orchestrator ως χρήστης χειριστής στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator, προσθέτοντας /ui/operator στη διεύθυνση IP του SD-WAN Orchestrator.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με τον πάροχο ταυτότητας.
    Το IDP που έχει διαμορφωθεί για SSO θα ελέγξει την ταυτότητα του χρήστη και θα τον ανακατευθύνει στη διαμορφωμένη διεύθυνση URL του SD-WAN Orchestrator.
    Σημείωση: Μόλις οι χρήστες συνδεθούν στο SD-WAN Orchestrator χρησιμοποιώντας SSO, δεν θα τους επιτραπεί να συνδεθούν ξανά ως εγγενείς χρήστες.