Μόνο οι υπερχρήστες-χειριστές μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα σύμβαση χρήστη. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές συμβάσεις, αλλά μόνο μία σύμβαση μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά.

Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Συμφωνίες χρηστών (User Agreements).

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα σύμβαση χρήστη (New User Agreement) ή Ενέργειες (Actions) > Νέα (New).
 2. Στο παράθυρο Σύμβαση χρήστη (User Agreement), εισαγάγετε τα εξής:

  • Όνομα – Εισαγάγετε το όνομα του πελάτη.
  • Ενεργοποιημένη – Από προεπιλογή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο. Εάν καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου, η σύμβαση χρήστη θα είναι ανενεργή.
   Σημείωση: Μόνο μία σύμβαση χρήστη μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά. Όταν έχετε πολλές συμβάσεις, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει Ενεργοποιημένη μόνο για τη σύμβαση που πρέπει να βρίσκεται σε ενεργή κατάσταση και μην ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή για τις άλλες συμβάσεις χρήστη.
  • Ισχύουσα ημερομηνία έναρξης – Εισαγάγετε την ημερομηνία από την οποία τίθεται σε ισχύ η σύμβαση χρήστη.
  • Ημερομηνία λήξης ισχύος – Εισαγάγετε την ημερομηνία μέχρι την οποία η σύμβαση χρήστη θα είναι σε ισχύ.
  • Κείμενο τίτλου διαλόγου – Εισαγάγετε έναν τίτλο για τη σύμβαση χρήστη.
  • Κείμενο σώματος διαλόγου – Εισαγάγετε το περιγραφικό κείμενο της σύμβασης χρήστη που θα εμφανίζεται στον πελάτη.
  • Κείμενο κουμπιού διαλόγου – Εισαγάγετε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο κουμπί στο οποίο θα κάνει κλικ ο πελάτης για να αποδεχτεί τη σύμβαση.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Οι συμβάσεις εμφανίζονται στη σελίδα Συμφωνίες χρηστών (User Agreements).

Όταν ένας εταιρικός υπερχρήστης ή ένας υπερχρήστης συνεργατών συνδέεται στο SD-WAN Orchestrator, το παράθυρο Σύμβαση χρήστη (User Agreement) του ζητάει να αποδεχθεί τη σύμβαση. Εάν οι χρήστες δεν αποδεχτούν τη σύμβαση, αποσυνδέονται αυτόματα.

Ο χειριστής μπορεί να προβάλει τον αριθμό των πελατών που έχουν αποδεχτεί τη σύμβαση στη σελίδα Συμφωνίες χρηστών (User Agreements). Οι αποδεκτές συμβάσεις αρχειοθετούνται και δεν μπορείτε να τις διαγράψετε.