Ως χρήστης-συνεργάτης, μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση των πελατών σας μαζί με τα Edge που είναι συνδεδεμένα με τους πελάτες.

Στην πύλη συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση πελατών (Monitor Customers).

Αυτή η οθόνη εμφανίζει τα Edge και τις συνδέσεις για όλους τους πελάτες που διαχειρίζεται αυτός ο συνεργάτης. Μπορείτε να κάνετε επιλογές για τον έλεγχο του διαστήματος για την ενημέρωση των πληροφοριών.

Στο Διάστημα ανανέωσης (Refresh Interval), μπορείτε είτε να διακόψετε προσωρινά την παρακολούθηση είτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για να ανανεώσετε την κατάσταση παρακολούθησης.

Η σελίδα Παρακολούθηση πελατών (Monitor Customers) εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Πελάτες: (Customers)
  • Πελάτες που διαχειρίζεται ο Συνεργάτης.
  • Αριθμός πελατών που είναι UP, DOWN και UNACTIVATED. Κάντε κλικ στον αριθμό για να δείτε τα αντίστοιχα στοιχεία πελάτη στο κάτω πλαίσιο.
  • Στο κάτω πλαίσιο, κάντε κλικ στη σύνδεση στο όνομα πελάτη για να μεταβείτε στην εταιρική πύλη, όπου μπορείτε να προβάλετε και να διαμορφώσετε άλλες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στον επιλεγμένο πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN .
Edges:
  • Edge που σχετίζονται με τους Πελάτες.
  • Πλήθος Edge που είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ και ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ. Κάντε κλικ στον αριθμό για να δείτε τις αντίστοιχες λεπτομέρειες των Edge στο κάτω πλαίσιο.
  • Στο κάτω πλαίσιο, τοποθετήστε το δρομέα του ποντικιού στο κάτω βέλος που εμφανίζεται δίπλα στον αριθμό των Edge, για να προβάλετε τις λεπτομέρειες κάθε Edge. Κάντε κλικ στη σύνδεση με το όνομα Edge για να μεταβείτε στην εταιρική πύλη παρακολούθησης, όπου μπορείτε να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες που αντιστοιχούν στο επιλεγμένο Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN .

Μπορείτε επίσης να προβάλετε τους πελάτες και τα σχετικά Edges χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.

  • Στην πύλη συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα, εμφανίζοντας τον πίνακα εργαλείων παρακολούθησης για τους πελάτες-συνεργάτες.

Το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator δεν παρέχει την επιλογή Αυτόματης ανανέωσης. Μπορείτε να ανανεώσετε το παράθυρο με μη αυτόματο τρόπο για να προβάλετε τα τρέχοντα δεδομένα.