Περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης στο SD-WAN Orchestrator χρησιμοποιώντας καθολική σύνδεση (SSO) ως χρήστης συνεργάτης.

Προϋποθέσεις

Διαδικασία

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web, εκκινήστε μια εφαρμογή SD-WAN Orchestrator ως εταιρικός χρήστης ή ως χρήστης συνεργάτης.
  Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε την εφαρμογή SD-WAN Orchestrator ως χρήστης συνεργάτης στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator, προσθέτοντας /ui στο τέλος της διεύθυνσης URL του SD-WAN Orchestrator.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με τον πάροχο ταυτότητας.
 3. Στο πλαίσιο κειμένου Εισαγάγετε τον τομέα του οργανισμού σας (Enter your Organization Domain), εισαγάγετε το όνομα τομέα που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση SSO και κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Sign In).
  Για το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator, η οθόνη εμφανίζεται ως εξής:
  Το IDP που έχει διαμορφωθεί για SSO θα ελέγξει την ταυτότητα του χρήστη και θα τον ανακατευθύνει στη διαμορφωμένη διεύθυνση URL του SD-WAN Orchestrator.
  Σημείωση: Μόλις οι χρήστες συνδεθούν στο SD-WAN Orchestrator χρησιμοποιώντας SSO, δεν θα τους επιτραπεί να συνδεθούν ξανά ως εγγενείς χρήστες.