Ως χρήστης συνεργάτης, μπορείτε να διαμορφώσετε και να διαχειριστείτε τα εξής:

  • Χρήστες διαχειριστές συνεργάτη
  • Συμβάντα συνεργατών
  • Ρυθμίσεις συνεργατών
  • Έλεγχος ταυτότητας συνεργάτη
  • Εταιρικούς πελάτες

Ανατρέξτε στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN για να εξοικειωθείτε με τη βασική λειτουργία του VMware που χρησιμοποιείται από έναν διαχειριστή IT της επιχείρησης για έναν πελάτη.