Ως υπερχρήστης-συνεργάτης, μπορείτε να δείτε τα είδωλα λογισμικού/υλικολογισμικού και τις ομάδες πυλών που έχουν αντιστοιχιστεί σε εσάς από τον χειριστή σας.

Στην πύλη συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Επισκόπηση (Overview) για να προβάλετε τις ακόλουθες πληροφορίες.

Διαθέσιμα είδωλα λογισμικού/υλικολογισμικού (Available Software/Firmware Images)

Εμφανίζει τα είδωλα λογισμικού/υλικολογισμικού που έχουν αντιστοιχιστεί στον συνεργάτη από τον χειριστή. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα είδωλα λογισμικού στους εταιρικούς πελάτες σας από αυτήν τη λίστα. Η λειτουργία υλικολογισμικού μόντεμ δεν υποστηρίζεται στην έκδοση 5.0.0.

Ομάδα πυλών (Gateway Pool)

Εμφανίζει τις ομάδες πυλών που έχουν αντιστοιχιστεί στο συνεργάτη από τον χειριστή. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ομάδες πυλών στους εταιρικούς πελάτες σας από αυτήν τη λίστα.

Σημείωση: Για να αντιστοιχίσετε τις εικόνες λογισμικού και τις ομάδες πυλών σε έναν πελάτη, ανατρέξτε στις ενότητες Δημιουργία νέου πελάτη συνεργάτη και Διαμόρφωση πελατών.