Οι Πύλες VMware SD-WAN Gateways είναι ένα κατανεμημένο δίκτυο πυλών, που αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο ή σε εσωτερική εγκατάσταση σε παρόχους υπηρεσιών, παρέχοντας επεκτασιμότητα, πλεονασμό και ευελιξία κατ’ απαίτηση. Οι Πύλες SD-WAN βελτιστοποιούν τις διαδρομές δεδομένων προς όλες τις εφαρμογές, τις διακλαδώσεις και τα κέντρα δεδομένων μαζί με τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών δικτύου από και προς το cloud.

Από προεπιλογή, οι πύλες πύλη-1 (gateway-1) και πύλη-2 (gateway-2) είναι διαθέσιμες κατά την εγκατάσταση του SD-WAN Orchestrator. Εάν απαιτείται, μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες πύλες.

Ο υπερχρήστης-συνεργάτης και ο διαχειριστής με ενεργοποιημένη την πρόσβαση διαχείρισης πυλών μπορούν να δημιουργήσουν, να διαχειριστούν και να διαγράψουν πύλες που δημιουργούνται από έναν συνεργάτη ή πύλες διαχειριζόμενες από συνεργάτες που δημιουργήθηκαν από τον χειριστή. Οι χρήστες υποστήριξης-συνεργάτες IT μπορούν μόνο να προβάλουν τις διαμορφωμένες πύλες.

Εάν η πρόσβαση διαχείρισης πυλών είναι απενεργοποιημένη για έναν συνεργάτη, ο συνεργάτης θα έχει μόνο δικαιώματα μόνο για ανάγνωση για τις διαμορφωμένες πύλες. Για να ζητήσουν πρόσβαση διαχείρισης πυλών, οι συνεργάτες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπερχρήστη-χειριστή.
Σημείωση: Η δυνατότητα «Πύλες» (Gateways) δεν υποστηρίζεται για τον χρήστη-ειδικό επιχείρησης συνεργατών.
Για να διαχειριστείτε πύλες, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Συνδεθείτε στο Orchestrator ως υπερχρήστης-συνεργάτης ή χρήστης-διαχειριστής.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που είναι διαθέσιμο στο επάνω μέρος της σελίδας Orchestrator για την εκκίνηση του νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator.
 3. Στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση πυλών (Gateway Management) και μεταβείτε στην επιλογή Πύλες (Gateways) στο αριστερό παράθυρο περιήγησης.

  Εμφανίζεται η σελίδα Πύλες (Gateways).

Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη πύλη, εισαγάγετε ένα σχετικό κείμενο αναζήτησης στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search). Για σύνθετη αναζήτηση, κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου δίπλα στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search), για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Η ενότητα Κατανομή χάρτη (Map Distribution) χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πυλών σε έναν χάρτη. Μπορείτε να κάνετε κλικ στα κουμπιά + και -, για μεγέθυνση και σμίκρυνση του χάρτη, αντίστοιχα.

Στον πίνακα Πύλες (Gateways) εμφανίζονται οι υπάρχουσες πύλες με τα ακόλουθα στοιχεία.

Πεδίο Περιγραφή
Όνομα Το όνομα της πύλης
Κατάσταση (Status)
Αντικατοπτρίζει την επιτυχία ή την αποτυχία των περιοδικών παλμών που αποστέλλονται από mgd στο Orchestrator και δεν υποδεικνύει την κατάσταση των δεδομένων και του επιπέδου ελέγχου. Ακολουθούν οι πιθανές καταστάσεις:
 • Συνδεδεμένο (Connected) – Η πύλη πάλλεται με επιτυχία στο Orchestrator.
 • Υποβαθμισμένο (Degraded) – Ο παλμός της πύλης δεν έχει ακουστεί στο Orchestrator για τουλάχιστον ένα λεπτό.
 • Εκτός σύνδεσης (Offline) – Ο παλμός της πύλης δεν έχει ακουστεί στο Orchestrator για τουλάχιστον δύο λεπτά.
CPU Μέση χρήση της CPU όλων των πυρήνων στο σύστημα κατά τη στιγμή του τελευταίου παλμού.
Μνήμη (Memory) Ποσοστιαία χρήση της φυσικής μνήμης από όλες τις διεργασίες του συστήματος, όπως αναφέρεται από τη psutil.phymem_usage κατά τη στιγμή του τελευταίου παλμού. Αυτό είναι παρόμοιο με την εκτίμηση του ποσοστού χρήσης της μνήμης με χρήση της εντολής ελεύθερο (free).
Edge Ο αριθμός των Edge που είναι συνδεδεμένα στην Πύλη κατά τη στιγμή του τελευταίου παλμού.
Σημείωση: Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή (View) δίπλα στον αριθμό των Edge, για να προβάλετε όλα τα Edge που έχουν αντιστοιχιστεί στην πύλη, καθώς και την κατάσταση εντός/εκτός σύνδεσης στο Orchestrator. Αυτή η επιλογή δεν εμφανίζει τα Edge που είναι πράγματι συνδεδεμένα στην πύλη.
Κατάσταση υπηρεσίας (Service State) Η κατάσταση υπηρεσίας που έχει ρυθμιστεί από τον χρήστη της πύλης και αν είναι κατάλληλη για εκχώρηση σε νέα Edge.
Διεύθυνση IP (IP Address) Η δημόσια διεύθυνση IP που χρησιμοποιούν οι δημόσιες συνδέσεις WAN ενός Edge για να συνδεθούν στην πύλη. Αυτή η διεύθυνση IP χρησιμοποιείται για τη μοναδική αναγνώριση της πύλης. Εάν η πύλη είναι ενεργοποιημένη τόσο για διευθύνσεις IPv4 όσο και για διευθύνσεις IPv6, αυτή η στήλη εμφανίζει και τις δύο διευθύνσεις IP.
Τοποθεσία (Location) Η τοποθεσία της πύλης από το GeoIP (από προεπιλογή) ή όπως έχει εισαχθεί με μη αυτόματο τρόπο από τον χρήστη. Χρησιμοποιείται για τη γεωγραφική αντιστοίχιση της πύλης σε Edge και πρέπει να επαληθεύεται.

Στη σελίδα Πύλες (Gateways), μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Νέα πύλη (New Pool) – Δημιουργεί μια νέα πύλη. Δείτε Δημιουργία νέας πύλης με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.
 • Διαγραφή πύλης (Delete Pool) – Διαγράφει την επιλεγμένη πύλη. Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια πύλη που χρησιμοποιείται ήδη από έναν εταιρικό πελάτη.
 • Αίτηση υποστήριξης (Support Request) – Ανακατευθύνει σε ένα άρθρο της Βάσης γνώσεων που περιέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής μιας αίτησης υποστήριξης.