Το VMware SD-WAN Orchestrator σάς επιτρέπει να εκτελέσετε διάφορες δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε ένα επιλεγμένο Edge. Οι πληροφορίες των απομακρυσμένων διαγνωστικών περιέχουν αρχεία καταγραφής για ανάλυση συγκεκριμένα για το Edge.

Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τις πιθανές δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών που μπορείτε να εκτελέσετε σε ένα Edge:

Προσβασιμότητα δικτύου

DNS και DHCP

Διασυνδέσεις

Τείχος προστασίας

Ρυθμίσεις IPv6

Πίνακας ροών και NAT

Περίοδοι λειτουργίας BFD

Περίοδοι λειτουργίας BGP

Περιοχές OSPF

Διάφορα