Ο Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων VMware SD-WAN™ παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες καταγραφής που είναι διαθέσιμες στο VMware SD-WAN Orchestrator.

Παρέχει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τα πιο συνηθισμένα ζητήματα και πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για το προϊόν VMware SD-WAN.

Στοχευόμενο κοινό

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για διαχειριστές δικτύου, αναλυτές δικτύου και διαχειριστές IT που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του δικτύου διακλάδωσης επιχείρησης.