Το VMware SD-WAN Orchestrator σάς επιτρέπει να εκτελέσετε διάφορες δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε ένα επιλεγμένο Edge.

Για να εκτελέσετε απομακρυσμένα διαγνωστικά σε ένα Edge:

Διαδικασία

  1. Στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαγνωστικά (Diagnostics).
  2. Η σελίδα Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostics) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
  3. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge.
    Σημείωση: Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τη δομική απομακρυσμένων διαγνωστικών χρησιμοποιώντας την επιλογή Συντομεύσεις (Shortcuts) που είναι διαθέσιμη στις σελίδες Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges) ή Παρακολούθηση (Monitor) > Edge (Edges).
  4. Μια σύνδεση έχει εδραιωθεί στο Edge και το παράθυρο Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostics) εμφανίζει όλες τις πιθανές δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών που μπορείτε να εκτελέσετε στο Edge.
  5. Επιλέξτε μια κατάλληλη δοκιμή απομακρυσμένων διαγνωστικών για να εκτελέσετε στο Edge και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Οι διαγνωστικές πληροφορίες ανακτώνται από το Edge και εμφανίζονται στην οθόνη.