Μπορείτε να παρακολουθείτε τα συμβάντα που σχετίζονται με αλλαγές στη διαμόρφωση VRRP.

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Συμβάντα (Events).

Για να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με το VRRP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή φίλτρου. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στην επιλογή Αναζήτησης και επιλέξτε φιλτράρισμα με βάση τη στήλη «Συμβάν». Τα ακόλουθα συμβάντα είναι διαθέσιμα για το VRRP:

  • Το VRRP υψηλής διαθεσιμότητας ενημερώθηκε σε κύριο
  • Το VRRP υψηλής διαθεσιμότητας ενημερώθηκε από το κύριο
  • Το VRRP απέτυχε

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μερικά από τα συμβάντα VRRP.