Οι υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας είναι μια προαιρετική διαμόρφωση. Εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια υπηρεσία για έλεγχο ταυτότητας ή λογιστική, μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπηρεσία δικτύου, η οποία θα καθορίζει τη διεύθυνση IP και τις θύρες για την υπηρεσία. Αυτό είναι κομμάτι της διαδικασίας διαμόρφωσης 802.1x, η οποία έχει ρυθμιστεί στο προφίλ.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει ένα παράδειγμα διαμόρφωσης.

διαμόρφωση-υπηρεσιών-δικτύου-νέα-υπηρεσία-radius

Σημείωση: Οι διασυνδέσεις προέλευσης διαμορφώνονται μόνο σε επίπεδο Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση Ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας.