Μπορείτε να ορίσετε διαμόρφωση για τη λήψη προειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων που σχετίζονται με τα συμβάντα VNF.

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Ειδοποιήσεις (Alerts & Notifications). Στη σελίδα Διαμόρφωση ειδοποίησης (Alert Configuration), μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους προειδοποιήσεων.

Για να λαμβάνετε προειδοποιήσεις για συμβάντα VNF, επιλέξτε τους ακόλουθους τύπους προειδοποιήσεων:

  • Ανάπτυξη εικονικής μηχανής Edge VNF (Edge VNF Virtual Machine Deployment) – Λαμβάνετε προειδοποίηση όταν υπάρχει αλλαγή στην κατάσταση ανάπτυξης εικονικής μηχανής Edge VNF.
  • Εισαγωγή Edge VNF (Edge VNF Insertion) – Λαμβάνετε μια προειδοποίηση όταν υπάρχει αλλαγή στην κατάσταση ανάπτυξης Edge VNF.
  • Συμβάν λήψης ειδώλου Edge VNF (Edge VNF Image Download Event) – Λαμβάνετε μια προειδοποίηση όταν υπάρχει αλλαγή στην κατάσταση λήψης ειδώλου Edge VNF.

Μπορείτε να προβάλετε τις ειδοποιήσεις στη σελίδα Παρακολούθηση (Monitor) > Ειδοποιήσεις (Alerts).

Για να προβάλετε τις προειδοποιήσεις που σχετίζονται με το VNF, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή φίλτρου. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και επιλέξτε να φιλτράρετε κατά τύπο.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει ορισμένες από τις προειδοποιήσεις VNF.