Αφού ενεργοποιηθεί η δυνατότητα Υψηλής διαθεσιμότητας στο SD-WAN Orchestrator, περιμένετε το υπάρχον SD-WAN Edge να αναλάβει ενεργό ρόλο και περιμένετε να εμφανιστούν τα συμβάντα του SD-WAN Orchestrator να εμφανίσουν Η υψηλή διαθεσιμότητα τίθεται ως ενεργή (High Availability Going Active).

high-availability-configuration-1