Η σελίδα Επισκόπηση προφίλ (Profile Overview) παρέχει πλήρη προβολή όλων των διαμορφώσεων ενός συγκεκριμένου προφίλ. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε το όνομα, την περιγραφή και τα τοπικά διαπιστευτήρια του επιλεγμένου προφίλ.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα Επισκόπηση προφίλ (Profile Overview) στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator:

 1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles).
 2. Η σελίδα Προφίλ (Profiles) εμφανίζει τα υπάρχοντα προφίλ.

 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση ενός προφίλ και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Επισκόπηση (Overview). Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα προφίλ, την περιγραφή και τα τοπικά διαπιστευτήρια κάνοντας κλικ στο κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (EDIT). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση τοπικών διαπιστευτηρίων.

 4. Τα προεπιλεγμένα τοπικά διαπιστευτήρια ορίζονται σε έναν τυχαίο κωδικό πρόσβασης από το Orchestrator. Μπορείτε να αλλάξετε τον τυχαίο κωδικό πρόσβασης κάνοντας κλικ στο κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (EDIT) και, στη συνέχεια, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Αλλαγή κωδικού πρόσβασης (Change Password). Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ (SUBMIT).
  Σημείωση:
  • Βεβαιωθείτε ότι ο νέος κωδικός πρόσβασης πληροί τα ακόλουθα κριτήρια πολιτικής κωδικού πρόσβασης:
   • Πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες
   • Πρέπει να περιέχει λιγότερους από 32 χαρακτήρες
   • Πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν αριθμό
   • Πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν πεζό χαρακτήρα
  • Ξεκινώντας από την έκδοση 4.5, η χρήση του ειδικού χαρακτήρα «<» στον κωδικό πρόσβασης δεν υποστηρίζεται πλέον. Σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το «<» στους κωδικούς πρόσβασής τους σε προηγούμενες εκδόσεις, πρέπει να το αφαιρέσουν για να αποθηκεύσουν τυχόν αλλαγές στη σελίδα.
 5. Η ενότητα Επισκόπηση προφίλ (Profile Overview) εμφανίζει τα μοντέλα Edge που είναι ενεργοποιημένα για το προφίλ, τις υπηρεσίες δικτύου που έχουν διαμορφωθεί για το προφίλ και τις λεπτομέρειες διαμόρφωσης τμημάτων που έχουν αντιστοιχιστεί στο προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προφίλ διαμορφώσεων.