Αυτή η ενότητα περιγράφει τα συμβάντα υψηλής διαθεσιμότητας.

Συμβάν υψηλής διαθεσιμότητας

Περιγραφή
HA_GOING_ACTIVE Ένα SD-WAN Edge σε αναμονή αναλαμβάνει ως Ενεργό, επειδή δεν έχει εντοπιστεί παλμός από τον ομότιμο.
HA_STANDBY_ACTIVATED Όταν εντοπίζεται ένα νέο σε αναμονή από το Ενεργό, το Ενεργό προσπαθεί να ενεργοποιήσει το Edge στέλνοντας αυτό το συμβάν στο SD-WAN Orchestrator. Σε μια επιτυχή απόκριση, το Ενεργό θα συγχρονίσει τις διαμορφώσεις και θα συγχρονίσει τα δεδομένα.
HA_FAILED Συνήθως συμβαίνει μετά τη δημιουργία του ζεύγους υψηλής διαθεσιμότητας και το Ενεργό SD-WAN Edge δεν επικοινωνεί με το SD-WAN Edge σε αναμονή. Για παράδειγμα, εάν γίνει επανεκκίνηση του SD-WAN Edge σε αναμονή, θα λάβετε αυτό το μήνυμα.
HA_READY Σημαίνει ότι το Ενεργό SD-WAN Edge επικοινωνεί τώρα με το SD-WAN Edge σε αναμονή. Μόλις ενεργοποιηθεί και πάλι το SD-WAN Edge σε αναμονή και επανέλθει ο παλμός, θα λάβετε αυτό το μήνυμα.
HA_TERMINATED Όταν η διαμόρφωση υψηλής διαθεσιμότητας απενεργοποιηθεί και εφαρμοστεί με επιτυχία στα Edge, δημιουργείται αυτό το συμβάν.
HA_ACTIVATION_FAILURE Εάν το SD-WAN Orchestrator δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την ενεργοποίηση υψηλής διαθεσιμότητας, θα δημιουργήσει αυτό το συμβάν. Ακολουθούν κάποια παραδείγματα:
  • το SD-WAN Orchestrator δεν μπορεί να δημιουργήσει πιστοποιητικό
  • Η υψηλή διαθεσιμότητα έχει απενεργοποιηθεί (σπάνιο)