Η δυνατότητα «Υψηλή διαθεσιμότητα» (High Availability) υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα ανάπτυξης:

  • Τυπικό HA (Standard HA)—Σε αυτό το μοντέλο, τα Ενεργά Edge και τα Edge σε αναμονή έχουν τις ίδιες διαμορφώσεις και έχουν συμμετρικές συνδέσεις, δηλαδή και τα δύο Edge είναι συνδεδεμένa στις ίδιες συνδέσεις WAN. Όλες οι θύρες στο Ενεργό Edge είναι ανοιχτές για λήψη και αποστολή κυκλοφορίας. Ωστόσο, όλες οι θύρες εκτός της GE1 στο Edge σε αναμονή είναι αποκλεισμένες. Η διασύνδεση GE1 χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή παλμών μεταξύ ενεργών Edge και Edge σε αναμονή. Δείτε Τυπική HA.
  • Βελτιωμένο HA (Enhanced HA) – Σε αυτό το μοντέλο, τα Ενεργά Edge και τα Edge σε αναμονή έχουν τις ίδιες διαμορφώσεις, αλλά έχουν ασύμμετρες συνδέσεις, δηλαδή και τα δύο Edge συνδέονται σε διαφορετικές συνδέσεις WAN. Η διασύνδεση GE1 χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή παλμών μεταξύ ενεργών Edge και Edge σε αναμονή. Το Ενεργό Edge μπορεί να αξιοποιήσει τη σύνδεση WAN που είναι συνδεδεμένη στο Edge σε αναμονή για την αποστολή ή λήψη κυκλοφορίας. Προωθεί την κυκλοφορία μέσω της διασύνδεσης GE1 στο Edge σε αναμονή, το οποίο με τη σειρά του στέλνει την κυκλοφορία μέσω της σύνδεσης WAN. Δείτε Βελτιωμένο HA.
  • Ha μεικτής λειτουργίας (Mixed-mode HA)—Αυτό το μοντέλο είναι ένας συνδυασμός τόσο των τυπικών όσο και των βελτιωμένων αναπτύξεων HA στην ίδια τοποθεσία. Σε αυτό το μοντέλο, τα Ενεργά Edge και τα Edge σε αναμονή έχουν τις ίδιες διαμορφώσεις. Οι συνδέσεις μπορούν να είναι συμμετρικές και ασύμμετρες. Δείτε HA μεικτής λειτουργίας.

Οι επιλογές HA υποστηρίζονται στις ακόλουθες πλατφόρμες SD-WAN Edge: 510, 510N, 520, 520v, 540, 610, 610N, 620, 620N, 640, 640N, 680, 680N, 840, 2000, 3400, 3800, 3810 και οποιοδήποτε Εικονικό Edge.

Προφύλαξη: Η υψηλή διαθεσιμότητα υποστηρίζεται μόνο μεταξύ πανομοιότυπων μοντέλων πλατφόρμας SD-WAN Edge. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα πλατφόρμας Edge, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://sdwan.vmware.com/get-started.
Προειδοποίηση: Δεν υποστηρίζεται η ανάμειξη Edge με δυνατότητα Wi-Fi και χωρίς δυνατότητα Wi-Fi σε αναπτύξεις υψηλής διαθεσιμότητας. Ενώ τα μοντέλα Edge 510N, 610N, 620N, 640N και 680N φαίνονται πανομοιότυπα με τα αντίστοιχα μοντέλα με δυνατότητα Wi-Fi, η ανάπτυξη ενός Edge με δυνατότητα Wi-Fi και ενός Edge χωρίς δυνατότητα Wi-Fi του ίδιου μοντέλου (για παράδειγμα, ενός Edge 640 και ενός Edge 640N) ως ζεύγους υψηλής διαθεσιμότητας δεν υποστηρίζεται. Οι πελάτες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα Edge που αναπτύσσονται ως ζεύγος υψηλής διαθεσιμότητας είναι του ίδιου τύπου: να έχουν και τα δύο δυνατότητα Wi-Fi ή να μην έχει κανένα από τα δύο δυνατότητα Wi-Fi.