Στο παράθυρο Έλεγχος επικαλυπτόμενων ροών (Overlay Flow Control), μπορείτε να επεξεργαστείτε τις καθολικές προτιμήσεις δρομολόγησης, να κοινοποιήσετε ενέργειες και να τροποποιήσετε τις προτεραιότητες των προορισμών στους οποίους θα πρέπει να δρομολογηθεί η κυκλοφορία.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Έλεγχος επικαλυπτόμενων ροών (Overlay Flow Control).
 2. Στη σελίδα Έλεγχος επικαλυπτόμενων ροών (Overlay Flow Control), κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit) και θα εμφανιστεί το παράθυρο Επεξεργασία καθολικών ρυθμίσεων (Edit Global Configs).
  δρομολόγηση-ospf-επεξεργασία-συνολικά-configs
 3. Μπορείτε να ενημερώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
  1. Στην περιοχή Προτιμώμενες έξοδοι VPN (Preferred VPN Exits), κάντε κλικ στα βέλη προς τα ΕΠΑΝΩ και προς τα ΚΑΤΩ, για να τροποποιήσετε τις προτεραιότητες.
  2. Στην περιοχή Σημαίες καθολικής κοινοποίησης (Global Advertise Flags), επιλέξτε τα σχετικά πλαίσια ελέγχου για να τροποποιήσετε τις ενέργειες κοινοποίησης για τις δρομολογήσεις.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση (Update) για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Αποτελέσματα

Οι ενημερωμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται στη σελίδα Έλεγχος επικαλυπτόμενων ροών (Overlay Flow Control).