Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρόλο υπερχρήστη για να διαγράψετε τα κλειδιά SSH για άλλους χρήστες.

Για να ανακαλέσετε το κλειδί SSH:
 1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο χρήστη που εμφανίζεται στην επάνω δεξιά πλευρά του παραθύρου. Εμφανίζεται ο πίνακας Πληροφορίες χρήστη (User Information).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάκληση κλειδιού SSH (Revoke SSH Key).
Για να ανακαλέσετε τα κλειδιά SSH άλλων εταιρικών χρηστών:
 1. Στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα.
 3. Κάντε κλικ στις επιλογές Εταιρικές εφαρμογές > Καθολικές ρυθμίσεις > Διαχείριση χρηστών (Enterprise Applications > Global Settings > User Management).
 4. Από τη Λίστα κλειδιών SSH (SSH Key List), επιλέξτε τα ονόματα χρήστη SSH για τα οποία θέλετε να διαγράψετε τα κλειδιά SSH.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάκληση (Revoke).
Τα κλειδιά SSH για έναν χρήστη διαγράφονται αυτόματα όταν:
 • αλλάξετε τον ρόλο χρήστη σε χειριστή επιχείρησης ή ειδικό επιχείρησης, επειδή αυτοί οι ρόλοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε Edge χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί.
 • διαγράψετε έναν χρήστη από το Orchestrator.
  Σημείωση: Όταν ένας χρήστης διαγράφεται ή απενεργοποιείται από τις εξωτερικές υπηρεσίες παροχής SSO, ο χρήστης δεν μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στο Orchestrator. Ωστόσο, τα κλειδιά ασφαλούς πρόσβασης σε Edge του χρήστη παραμένουν ενεργά έως ότου ο χρήστης διαγραφεί ρητά και από το Orchestrator. Επομένως, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τον χρήστη από το IdP, πριν τον διαγράψετε από το Orchestrator.