Αφού αντιστοιχίσετε το προφίλ και την άδεια χρήσης σε ένα Edge και μέχρι τη στιγμή της τροφοδοσίας του Edge για την ενεργοποίησή του, το SD-WAN Orchestrator σάς επιτρέπει να διαγράψετε το Edge. Εάν έχετε διαγράψει κατά λάθος ένα Edge, μπορείτε να επιλέξετε την παροχή ενός νέου λογικού Edge και την εκ νέου αντιστοίχιση του αποθέματος στο λογικό Edge, έτσι ώστε όταν τροφοδοτήσετε το φυσικό Edge, η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης Edge να λειτουργήσει και το φυσικό Edge να ενεργοποιηθεί.

Για την αντιστοίχιση αποθέματος σε ένα λογικό Edge:

Διαδικασία

  1. Από την πύλη επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Edge (Add Edge). Εμφανίζεται η σελίδα Παροχή Edge (Provision an Edge).
  3. Εισαγάγετε ένα όνομα για το Edge και, στη συνέχεια, επιλέξτε το απαιτούμενο μοντέλο, το προφίλ και την άδεια χρήσης.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Edge (Add Edge). Το νέο λογικό Edge που προστέθηκε εμφανίζεται στη σελίδα Διαθέσιμο απόθεμα (Available Inventory) του παραθύρου Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-activation).
  5. Επιλέξτε την καταχώρηση λογικού Edge που μόλις δημιουργήσατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστοίχιση (Assign).
  6. Επιλέξτε το προφίλ και την άδεια χρήσης Edge στο παράθυρο Αντιστοίχιση Edge (Edge Assignment) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστοίχιση (Assign).