Αυτή η ενότητα περιγράφει τις απαιτήσεις HA που πρέπει να πληρούνται πριν από τη ρύθμιση ενός SD-WAN Edge σε αναμονή.

  • Το μοντέλο και των δύο SD-WAN Edges πρέπει να είναι το ίδιο.
  • Θα πρέπει να γίνει παροχή μόνο του ενός SD-WAN Edge στο SD-WAN Orchestrator.
  • Το SD-WAN Edge σε αναμονή δεν πρέπει να έχει μια υπάρχουσα διαμόρφωση.

  • Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε το 169.254.2.x για τη διασύνδεση διαχείρισης.