Η διαδικασία ενεργοποίησης του SD-WAN Edge ξεκινά με ένα email σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης που αποστέλλεται στον υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας από τον διαχειριστή IT.

Για να στείλετε το email με τη διαδικασία ενεργοποίησης:

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges) από το Orchestrator.
 2. Επιλέξτε το SD-WAN Edge που θέλετε να ενεργοποιήσετε. Εμφανίζεται το παράθυρο της καρτέλας Επισκόπηση Edge (Edge Overview).
 3. Ως προαιρετικό βήμα, στην περιοχή Ιδιότητες (Properties), εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό του SD-WAN Edge που θα ενεργοποιηθεί στο πεδίο κειμένου Σειριακός αριθμός (Serial Number). Στους σειριακούς αριθμούς γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων, επομένως βεβαιωθείτε ότι το «VC» είναι γραμμένο με κεφαλαία.
  Σημείωση: Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό. Ωστόσο, εάν καθοριστεί, ο σειριακός αριθμός πρέπει να ταιριάζει με το ενεργοποιημένο SD-WAN Edge.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή email ενεργοποίησης (Send Activation Email) για να στείλετε το email ενεργοποίησης στον Υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας.
  send-activation-email-button
 5. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Αποστολή email ενεργοποίησης (Send Activation Email). Περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ολοκληρώσει ο Υπεύθυνος επικοινωνίας τοποθεσίας για να ενεργοποιήσει τη συσκευή SD-WAN Edge.

  παράθυρο-διαλόγου-αποστολής-ενεργοποίησης

  Σημείωση:
  • Για τη συσκευή SD-WAN Edge 510 LTE, το email ενεργοποίησης περιλαμβάνει ρυθμίσεις κινητού δικτύου όπως PIN SIM, δίκτυο, APN και όνομα χρήστη.
  • Για τις συσκευές 610, 620, 640, 680 και 610 LTE με SFP που έχουν διαμορφωθεί με ADSL2/VDSL2, το email ενεργοποίησης περιλαμβάνει ρυθμίσεις διαμόρφωσης όπως προφίλ, PVC, VPC και ούτω καθεξής.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή (Send) για να στείλετε το email ενεργοποίησης στον Υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας.
Σημείωση: Η παραπάνω διαδικασία στέλνει το μήνυμα email ενεργοποίησης με τη διεύθυνση IPv4 στη σύνδεση ενεργοποίησης. Μπορείτε να στείλετε τη σύνδεση ενεργοποίησης με IPv4 ή IPv6 ή και τις δύο διευθύνσεις χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Ανατρέξτε στην ενότητα « Αποστολή μηνύματος email ενεργοποίησης Edge με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator » στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN που είναι δημοσιευμένος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

Απομακρυσμένος διαγνωστικός έλεγχος για συσκευές 510 LTE και 6X0:

 • Εάν διαμορφώσετε τη συσκευή SD-WAN Edge 510 LTE, μπορείτε να εκτελέσετε τον διαγνωστικό έλεγχο «Πληροφορίες μόντεμ LTE» για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων. Ο διαγνωστικός έλεγχος Πληροφορίες μόντεμ LTE (LTE Modem Information) θα ανακτήσει διαγνωστικές πληροφορίες, όπως ισχύ σήματος, πληροφορίες σύνδεσης κ.λπ.
 • Ο διαγνωστικός έλεγχος Κατάσταση DSL (DSL Status) είναι διαθέσιμος μόνο για τις συσκευές 610, 620, 640 και 680. Η εκτέλεση αυτού του ελέγχου θα εμφανίσει την κατάσταση DSL, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες όπως λειτουργία (τυπική ή DSL), προφίλ, λειτουργία xDSL και ούτω καθεξής.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης ενός διαγνωστικού ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostics).