Για να ενεργοποιήσετε μια καθολική σύνδεση (SSO) για το SD-WAN Orchestrator, πρέπει να διαμορφώσετε έναν Συνεργάτη ταυτότητας (IDP) με στοιχεία SD-WAN Orchestrator. Προς το παρόν, υποστηρίζονται τα ακόλουθα αναγνωριστικά: Okta, OneLogin, PingIdentity, AzureAD και VMware CSP.

Για αναλυτικές οδηγίες για να διαμορφώσετε μια εφαρμογή OpenID Connect (OIDC) για SD-WAN Orchestrator σε διάφορα IDPs, βλ.: