Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των στοιχείων Προορισμοί μη SD-WAN που έχουν διαμορφωθεί για την εταιρεία από τη σελίδα Παρακολούθηση (Monitor) > Υπηρεσίες δικτύου (Network Services) στην εταιρική πύλη.

Στη σελίδα Υπηρεσίες δικτύου (Network Services), μπορείτε να προβάλετε τα εξής:
 • Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης - Εμφανίζει τους διαμορφωμένους προορισμούς μη SD-WAN μαζί με τις άλλες λεπτομέρειες διαμόρφωσης, όπως όνομα του προορισμού μη SD-WAN, τη δημόσια διεύθυνση IP, την κατάσταση του προορισμού μη SD-WAN, την κατάσταση της διοχέτευσης, τον αριθμό προφίλ και Edge που χρησιμοποιούν τον προορισμό μη SD-WAN, την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας επικοινωνίας και τον αριθμός συναφών συμβάντων αλλαγής κατάστασης.
 • Προορισμοί μη SD-WAN μέσω Edge - Εμφανίζει τους διαμορφωμένους προορισμούς μη SD-WAN μαζί με τις άλλες λεπτομέρειες διαμόρφωσης, όπως το όνομα προορισμού μη SD-WAN, τη δημόσια διεύθυνση IP, την κατάσταση της διοχέτευσης, τον αριθμό προφίλ και Edge που χρησιμοποιούν τον προορισμό μη SD-WAN, την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας επικοινωνίας και την κατάσταση ανάπτυξης.
  Σημείωση: Η παρακολούθηση της κατάστασης ανάπτυξης της διοχέτευσης υποστηρίζεται μόνο για την υπηρεσία δικτύου Προορισμός μη SD-WAN μέσω Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge).

Για να παρακολουθήσετε την κατάσταση αυτόματης ανάπτυξης των προορισμών Microsoft Azure μη SD-WAN μέσω Edge:

 1. Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Υπηρεσίες δικτύου (Network Services).

  Εμφανίζεται η σελίδα Υπηρεσίες δικτύου.

 2. Στην περιοχή Προορισμοί μη SD-WAN μέσω Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge), κάντε κλικ στη στήλη Κατάσταση ανάπτυξης (Deployment Status) για να προβάλετε την κατάσταση ανάπτυξης για τα στοιχεία Προορισμοί μη SD-WAN.
  Ακολουθούν οι επτά διαφορετικές καταστάσεις για μια ενέργεια Edge:
  • Σε ουρά αναμονής - Η ενέργεια Edge είναι σε ουρά αναμονής.
  • Εκκρεμεί (Pending) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, καθώς περιμένει μια διαδικασία εργασίας backend για να την παραλάβει και να αρχίσει να εργάζεται σε αυτήν.
  • Ειδοποιήθηκε (Notified) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση μετά την παραλαβή της ενέργειας Edge από μια διαδικασία εργασίας backend και την έναρξη εργασίας σε αυτήν.
  • Ολοκληρώθηκε (Completed) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, εάν ολοκληρωθεί με επιτυχία η εργασία ενέργειας Edge.
  • Παρουσιάστηκε σφάλμα (Errored) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, εάν έχει προκύψει σφάλμα.
  • Το χρονικό όριο έληξε (Timed Out) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, εάν χρειάζεται περισσότερο από τον αναμενόμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της εργασίας ενέργειας Edge.
  • Εκκρεμεί διαγραφή (Pending Delete) - Η ενέργεια Edge βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, εάν εκκρεμεί διαγραφή.
 3. Στην περιοχή Πληροφορίες παρακολούθησης API (API Tracking Info), κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες (Details) για να προβάλετε τις λεπτομέρειες συμβάντος.