Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των Edge και των Γειτονικών PIM που είναι διαθέσιμα στις ομάδες πολλαπλής διανομής.

Για να προβάλετε τα γειτονικά PIM:

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Δρομολόγηση (Routing) > Γειτονικά PIM (PIM Neighbors).

Η καρτέλα Γειτονικά PIM (PIM Neighbors) εμφανίζει τα Edge που είναι διαθέσιμα στις ομάδες πολλαπλής διανομής.

Επιλέξτε ένα Edge για να προβάλετε τα γειτονικά PIM που είναι συνδεδεμένα στο Edge. Η ενότητα Γειτονικά PIM (PIM Neighbors) εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Τμήμα της ομάδας πολλαπλής διανομής, Όνομα Edge, Λεπτομέρειες διασύνδεσης, διεύθυνση IP του γειτονικού, ημερομηνία δημιουργίας και ενημέρωσης με ώρα.