Η πρωτεύουσα πύλη χρησιμοποιείται για την πρόληψη συνθηκών split-brain.

Η πύλη διαθέτει μια προϋπάρχουσα σύνδεση με το ενεργό Edge (VCE1). Σε μια συνθήκη split-brain, το Edge σε αναμονή (VCE2) αλλάζει κατάσταση σε Ενεργό και προσπαθεί να δημιουργήσει μια διοχέτευση με την πύλη (VCG). Η πύλη θα στείλει μια απάντηση πίσω στο Edge σε αναμονή (VCE2) που του υποδεικνύει να μεταβεί στην κατάσταση Σε αναμονή και δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία της διοχέτευσης. Η πύλη θα έχει πάντα διοχετεύσεις μόνο από το ενεργό Edge.

Μόλις αποτύχει η σύνδεση HA, το VCE2 μετακινείται σε κατάσταση Ενεργό, ενεργοποιεί τις θύρες LAN/WAN και προσπαθεί να δημιουργήσει διοχετεύσεις με την πρωτεύουσα πύλη. Εάν το VCE1 εξακολουθεί να έχει διοχετεύσεις, η πρωτεύουσα πύλη δίνει εντολή στο VCE2 να επανέλθει στην κατάσταση αναμονής και έτσι το VCE2 αποκλείει τις θύρες LAN. Μόνο οι διασυνδέσεις LAN παραμένουν αποκλεισμένες (εφόσον το καλώδιο HA είναι απενεργοποιημένο). Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, η πύλη υποδεικνύει στο VCE2 να μεταβεί σε κατάσταση Σε αναμονή. Αυτό θα αποτρέψει λογικά το σενάριο split-brain.

Σημείωση: Η κανονική ανακατεύθυνση από την κατάσταση «Ενεργό» στην κατάσταση «Σε αναμονή» σε ένα σενάριο split-brain δεν είναι η ίδια με την κανονική ανακατεύθυνση. Μπορεί να χρειαστούν μερικά επιπλέον χιλιοστά του δευτερολέπτου για τη σύγκλιση.