Η καρτέλα «Ποιότητα εμπειρίας» (QoE) εμφανίζει τη βαθμολογία ποιότητας για διαφορετικές εφαρμογές. Η βαθμολογία ποιότητας αξιολογεί την ποιότητα εμπειρίας μιας εφαρμογής που μπορεί να προσφέρει ένα δίκτυο για ένα χρονικό διάστημα.

Για να προβάλετε την αναφορά QoE ενός Edge:

Διαδικασία

  1. Από την πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Edge (Edges) για να προβάλετε τα Edge που σχετίζονται με την επιχείρηση.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα QoE.

Αποτελέσματα

Η καρτέλα QoE εμφανίζει τη βαθμολογία ποιότητας των εφαρμογών για διαφορετικούς τύπους κυκλοφορίας.

Υποστηρίζονται οι ακόλουθοι τύποι κυκλοφορίας: Φωνή, Βίντεο και Συναλλακτικό. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς έναν τύπο κυκλοφορίας που εμφανίζεται στο επάνω μέρος, για να προβάλετε τα αντίστοιχα δεδομένα.

Τα γραφήματα QoE εμφανίζουν τις βαθμολογίες ποιότητας του επιλεγμένου Edge πριν και μετά τη βελτιστοποίηση SD-WAN.

Μπορείτε να αφήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω σε μια σύνδεση δικτύου WAN ή σε μια σύνδεση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για να εμφανίσετε μια σύνοψη Καθυστέρησης, Διακύμανσης καθυστέρησης και Απώλειας πακέτου.