Ο διαχειριστής ξεκινά τη διαδικασία ενεργοποίησης ενός Edge στέλνοντας ένα email με τη διαδικασία ενεργοποίησης προς το άτομο που θα εγκαταστήσει το Edge, συνήθως έναν υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας.

Για να στείλετε το email ενεργοποίησης Edge:

  1. Από την πύλη επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
  2. Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα προφίλ.
  3. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς το Edge που θα ενεργοποιηθεί ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge.
  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επισκόπηση (Overview). Για ένα Edge που δεν είναι ενεργοποιημένο, η ενότητα Κατάσταση Edge (Edge) εμφανίζει την επιλογή αποστολής ενός μηνύματος email ενεργοποίησης:

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή email ενεργοποίησης (Send Activation Email).

  6. Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη, την επαφή ιστοτόπου και τη γραμμή θέματος. Είναι διαθέσιμο ένα προεπιλεγμένο email. Εάν απαιτείται, μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή IT στο μήνυμα. Επιλέξτε την έκδοση IP της σύνδεσης ενεργοποίησης που θα σταλεί. Μπορείτε να επιλέξετε η σύνδεση να περιέχει είτε τη διεύθυνση IPv4 είτε τη διεύθυνση IPv6, είτε και τις δύο.
  7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή (Send) και το μήνυμα email ενεργοποίησης αποστέλλεται στον υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας.

Μόλις ο υπεύθυνος επικοινωνίας τοποθεσίας λάβει το μήνυμα email ενεργοποίησης, το άτομο μπορεί να ενεργοποιήσει το Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενεργοποίηση μιας συσκευής Edge.