Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα χρηστών, εκτελέστε τα βήματα αυτής της διαδικασίας.

Διαδικασία

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες > Κατάλογος χρηστών (Users > User Directory).
  2. Στην καρτέλα Ομάδες (Groups), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ομάδας (Add Group).
    Εμφανίζεται η οθόνη Νέα ομάδα (New Group).
  3. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).