• Βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής διαθέτει τα διαπιστευτήρια συνεργάτη, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, κλειδί API και τομέα, για όλα τα cloud παραγωγής Zscaler από το Zscaler.
  • Ο χειριστής πρέπει να διασφαλίζει ότι οι διοχετεύσεις διασύνδεσης cloud προς cloud (CCI) έχουν ρυθμιστεί πριν ο πελάτης αρχίσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία MT-GRE. Για τα βήματα, ανατρέξτε στο θέμα «Ροή εργασίας χειριστή διασύνδεσης cloud προς cloud MT-GRE» στον «Οδηγό χειριστή VMware SD-WAN» που είναι δημοσιευμένος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο πελάτης έχει συνδρομή Zscaler Cloud.