Το VMware επιτρέπει στους εταιρικούς χρήστες να ορίσουν και να ρυθμίσουν τις παραμέτρους μιας παρουσίας για ένα στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN και να δημιουργήσουν μια ασφαλή διοχέτευση IPSec απευθείας από ένα στοιχείο SD-WAN Edge σε ένα στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN.

Σημείωση: Το VMware υποστηρίζει μόνο το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN Γενικού δρομολογητή IKEv2 (VPN βασισμένο σε δρομολόγηση) και Γενικού δρομολογητή IKEv1 (VPN βασισμένο σε δρομολόγηση) από το Edge. Αυτό θα επιτρέψει στο Edge να δημιουργήσει μια διοχέτευση IPSec σε κέντρο δεδομένων AWS ή σε κέντρο δεδομένων Azure. Προς το παρόν, το VMware επαληθεύει μόνο την υποστήριξη διοχέτευσης IPSec σε κέντρα δεδομένων AWS και Azure.

Για διαμόρφωση προορισμών μη SD-WAN μέσω Edge:

Διαδικασία

 1. Από τον πίνακα πλοήγησης στο SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Υπηρεσίες δικτύου (Configure > Network Services).
  Εμφανίζεται η οθόνη Υπηρεσίες (Services).
 2. Στην περιοχή Προορισμοί μη SD-WAN μέσω Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge), κάντε κλικ στο κουμπί Νέο (New).
  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προορισμοί μη SD-WAN μέσω Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge).
 3. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα υπηρεσίας (Service Name), εισαγάγετε ένα όνομα για το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN.
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Τύπος υπηρεσίας (Service Type), επιλέξτε είτε Γενικός δρομολογητής IKEv2 (VPN βασισμένο σε δρομολόγηση) είτε Γενικός δρομολογητής IKEv1 (VPN βασισμένο σε δρομολόγηση) ως τύπο διοχέτευσης IPSec.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  Δημιουργείται ένα στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN.
  Σημείωση: Για να υποστηρίζεται ο τύπος του κέντρου δεδομένων για το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN, εκτός από τη σύνδεση IPSec, θα πρέπει να διαμορφώσετε τοπικά υποδίκτυα για το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN στο σύστημα VMware.

Επόμενες ενέργειες