Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υψηλή διαθεσιμότητα (HA) σε ένα ζεύγος Edge για να εξασφαλίσετε πλεονασμό.

  1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
  2. Επιλέξτε το SD-WAN Edge από τη λίστα και κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability) και κάντε κλικ στην επιλογή Ζεύγος Ενεργό/Σε αναμονή (Active Standby Pair).

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στο επάνω μέρος του παραθύρου Συσκευή (Device).

Από προεπιλογή, η διασύνδεση HA για τη σύνδεση του ζεύγους επιλέγεται ως εξής:

  • Για τα Edge 520, 520v και 540: Η θύρα LAN1 χρησιμοποιείται ως διασύνδεση HA και το DPDK δεν είναι ενεργοποιημένο σε αυτές τις πλατφόρμες.
  • Για τα Edge 510, 610, 620, 640, 680, 840, 2000, 3400 και 3800: Η θύρα GE1 χρησιμοποιείται ως διασύνδεση HA και το DPDK είναι ενεργοποιημένο σε αυτές τις πλατφόρμες.
Σημείωση: Οι παραπάνω διασυνδέσεις HA επιλέγονται αυτόματα και δεν μπορείτε να ρυθμίσετε μια διασύνδεση HA με μη αυτόματο τρόπο.

Από προεπιλογή, η υψηλή διαθεσιμότητα χρησιμοποιεί μια κοινή εικονική διεύθυνση MAC για την υποστήριξη απρόσκοπτης ανακατεύθυνσης μεταξύ συσκευών. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μοναδική διεύθυνση MAC σε ορισμένα εικονικά περιβάλλοντα, αντί να δημιουργήσετε μια κοινή ή κοινόχρηστη εικονική διεύθυνση MAC, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ανάπτυξη με μοναδικό LAN MAC (Deploy with Unique LAN MAC), το οποίο είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή θα χρησιμοποιήσει τη φυσική διεύθυνση MAC για υλικά Edge και την εκχωρημένη διεύθυνση MAC για εικονικά Edge. Το LAN και το δρομολογημένο LAN χρησιμοποιούν φυσική διεύθυνση MAC, ενώ οι συνδέσεις WAN θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν εικονική διεύθυνση MAC.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή Ανάπτυξη με μοναδικό LAN MAC (Deploy with Unique LAN MAC) μόνο όταν ενεργοποιείτε την υψηλή διαθεσιμότητα επιλέγοντας Ζεύγος Ενεργό/Σε αναμονή (Active Standby Pair). Όταν ενεργοποιείται η υψηλή διαθεσιμότητα, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή Ανάπτυξη με μοναδικό LAN MAC (Deploy with Unique LAN MAC) αργότερα.

Εάν πρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή, απενεργοποιήστε την υψηλή διαθεσιμότητα ως εξής:

  1. Στην ενότητα Υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability), κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα (None).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στο επάνω μέρος του παραθύρου Συσκευή (Device).

Ενεργοποιήστε ξανά την υψηλή διαθεσιμότητα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ανάπτυξη με μοναδικό LAN MAC (Deploy with Unique LAN MAC) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή.