Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των γειτονικών BGP που είναι συνδεδεμένα σε Edge.

Για να προβάλετε τα γειτονικά BGP που είναι συνδεδεμένα σε Edge:

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Δρομολόγηση (Routing) > Κατάσταση γειτονικού Edge BGP (BGP Edge Neighbor State).

Η καρτέλα Κατάσταση γειτονικού Edge BGP (BGP Edge Neighbor State) εμφανίζει τα Edge που είναι συνδεδεμένα ως γειτονικά BGP, όταν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους του BGP στα Edge.

Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Όνομα Edge, διεύθυνση IPv4 και IPv6 του γειτονικού, κατάσταση του γειτονικού, ημερομηνία και ώρα της αλλαγής κατάστασης, αριθμός μηνυμάτων που λήφθηκαν και στάλθηκαν, Αριθμός συμβάντων, διάρκεια για την οποία το γειτονικό BGP είναι ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο και αριθμός προθεμάτων που λήφθηκαν.

Κάντε κλικ σε ένα όνομα Edge για να προβάλετε τις αντίστοιχες λεπτομέρειες συμβάντος. Η ενότητα Συναφή συμβάντα αλλαγής κατάστασης (Related State Change Events) εμφανίζει την αλλαγή στην κατάσταση και άλλες λεπτομέρειες για το επιλεγμένο Edge.

Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου δίπλα στην επιλογή Αναζήτηση (Search) για να φιλτράρετε τις λεπτομέρειες κατά όνομα Edge, γειτονική IP, τύπο γειτονικής IP και κατάσταση.