Το παρακάτω παράδειγμα περιγράφει τον τρόπο εκχώρησης αδειών χρήσης συνδρομής για Edge σύμφωνα με την παραγγελία.

Ας υποθέσουμε ότι ο εταιρικός χρήστης έχει αγοράσει τα εξής:

Προϊόν Περιγραφή Ποσότητα
VC-510-HO-36-P Συσκευή VMware SD-WAN Edge 510, Ανάπτυξη: φιλοξενούμενο Orchestrator για 3 χρόνια 11
VC-610-HO-36-P Συσκευή VMware SD-WAN Edge 610, Ανάπτυξη: φιλοξενούμενο Orchestrator για 3 χρόνια 1
VC100M-STD-HO-L34S1-36P Τυπική συνδρομή υπηρεσίας VMware SD-WAN 100 Mbps για 3 χρόνια, προπληρωμένη, φιλοξενούμενο Orchestrator, βασική γραμμή υποστήριξης (L3-4) 11
VC350M-STD-HO-L34S1-36P Τυπική συνδρομή λογισμικού VMware SD-WAN 350 Mbps για 3 χρόνια, προπληρωμένη, φιλοξενούμενο Orchestrator, βασική γραμμή υποστήριξης VMware (L 3-4) 1

Η αγορά περιλαμβάνει 12 Edge και 12 Άδειες χρήσης συνδρομής. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε 12 Edge και να αντιστοιχίσετε:

 • ΤΥΠΙΚΗ | 100 Mbps | < Περιοχή γεωεντοπισμού πύλης> | 36 μήνες σε 11 Edge
 • ΤΥΠΙΚΗ | 350 Mbps | < Περιοχή γεωεντοπισμού πύλης > | 36 μήνες σε 1 Edge

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εκχωρήσετε τον τύπο άδειας χρήσης σε ένα Edge.

 1. Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
 2. Στην οθόνη Edge, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο Edge (New Edge).
 3. Στο παράθυρο Παροχή νέου Edge (Provision New Edge), διαμορφώστε ένα νέο Edge και εκχωρήστε τον τύπο άδειας χρήσης.

 4. Επαναλάβετε τη διαμόρφωση για νέα Edge και εκχωρήστε τις αντίστοιχες άδειες χρήσης Edge.
  Σημείωση: Για τα Edge που έχουν δυνατότητα υψηλής διαθεσιμότητας, το Edge αναμονής εκχωρείται με τον ίδιο τύπο άδειας χρήσης με το ενεργοποιημένο Edge.
 5. Για να προβάλετε τη λίστα των αδειών χρήσης Edge και των εκχωρημένων Edge, κάντε κλικ στις επιλογές Διαχείριση > Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Administration > Edge Licensing).

  Η παραπάνω εικόνα δείχνει μια αναφορά αδειών χρήσης Edge που έχουν εκχωρηθεί σε 12 Edge. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναφορά (Report), για να δημιουργήσετε μια αναφορά των αδειών χρήσης και των συσχετισμένων Edge σε μορφή CSV.