Για να εγγραφείτε για την αυτόματη ενεργοποίηση Edge:

Προϋποθέσεις

  • Ως εταιρικός υπερχρήστης, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε έγκυρο αναγνωριστικό συνδρομής (SID), το οποίο λάβατε κατά την κράτηση παραγγελιών Secure Access Service Edge (SASE). Εάν δεν διαθέτετε έγκυρο SID, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών της VMware.
  • Απαιτείται εξερχόμενη σύνδεση στο Internet μέσω DHCP για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενεργοποίησης προώθησης μέσω push.

Διαδικασία

  1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) > Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-activation).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αίτημα αυτόματης ενεργοποίησης (Request Auto Activation). Εισαγάγετε το Αναγνωριστικό συνδρομής (SID) [Subscription ID (SID)] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αίτημα αυτόματης ενεργοποίησης (Request Auto-Activation) στο κάτω μέρος του αναδυόμενου παραθύρου.
    Σημείωση: Απαιτείται να εισαγάγετε το Αναγνωριστικό συνδρομής (SID) (Subscription ID (SID)) μόνο όταν συνδέεστε για πρώτη φορά. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-activation) μόνο μετά την επιτυχή επικύρωση του SID. Η διαδικασία επικύρωσης μπορεί να διαρκέσει από 3 έως και 5 ημέρες. Εάν εισαγάγετε εσφαλμένο SID, πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης πελατών για να το αλλάξετε.

Επόμενες ενέργειες

Πρέπει να αντιστοιχίσετε ένα προφίλ και μια άδεια χρήσης στα Edge. Για οδηγίες, βλ. Αντιστοίχιση προφίλ και άδειας χρήσης σε Edge με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.