Αφού διαμορφώσετε ένα στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN τύπου Zscaler στο SD-WAN Orchestrator, πρέπει να συσχετίσετε το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN στο επιθυμητό προφίλ ώστε να δημιουργηθούν οι διοχετεύσεις ανάμεσα στις Πύλες SD-WAN και τις πύλες Zscaler VPN. Για να συσχετίσετε ένα στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN σε ένα προφίλ διαμόρφωσης, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Από τον πίνακα περιήγησης του SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles). Θα εμφανιστεί η σελίδα Προφίλ διαμόρφωσης (Configuration Profiles).
  2. Επιλέξτε ένα προφίλ που θέλετε να συσχετίσετε με το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN του τύπου Zscaler και κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω από τη στήλη Συσκευή (Device). Εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) για το επιλεγμένο προφίλ.
  3. Μεταβείτε στην περιοχή Cloud VPN και ενεργοποιήστε το Cloud VPN, μετατρέποντας το κουμπί εναλλαγής σε Ενεργό (On).
  4. Στην ενότητα Διακλάδωση προς προορισμούς μη SD-WAN μέσω πύλης (Branch to Non SD-WAN Destinations via Gateway), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση (Enable).
  5. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε την Προορισμός μη SD-WAN που διαθέτετε του τύπου Zscaler για τη δημιουργία σύνδεσης VPN ανάμεσα στη διακλάδωση και την Προορισμός μη SD-WAN Zscaler.
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).