Μπορείτε να παρακολουθείτε τη χρήση δικτύου των συσκευών και λειτουργικών συστημάτων για ένα συγκεκριμένο Edge.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των συσκευών και των λειτουργικών συστημάτων:

Διαδικασία

  1. Από την πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Edge (Edges) για να προβάλετε τα Edge που σχετίζονται με την επιχείρηση.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Προελεύσεις (Sources).

Αποτελέσματα

Η καρτέλα Προελεύσεις (Sources) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των συσκευών πελατών που χρησιμοποιούνται από το επιλεγμένο Edge.

Στο επάνω μέρος της σελίδας, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να δείτε τις λεπτομέρειες των προτεραιοτήτων για την επιλεγμένη διάρκεια.

Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ομοιόμορφη κατανομή στον άξονα Y (Scale Y-axis evenly). Αυτή η επιλογή συγχρονίζει την κλίμακα του άξονα Υ μεταξύ των διαγραμμάτων. Εάν απαιτείται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο (Filter) για να ορίσετε ένα κριτήριο και να προβάλετε τις λεπτομέρειες της εφαρμογής που φιλτράρονται με βάση τα καθορισμένα κριτήρια.

Κάντε κλικ στην επιλογή Λειτουργικά συστήματα (Operating Systems) για να προβάλετε την αναφορά με βάση τα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στις συσκευές.

Επιλέξτε τις μετρήσεις από το αναπτυσσόμενο μενού για να προβάλετε τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την επιλεγμένη παράμετρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους των μετρήσεων, ανατρέξτε στο Παρακολούθηση Edge.

Το κάτω πλαίσιο εμφανίζει τις λεπτομέρειες των επιλεγμένων μετρήσεων για τις συσκευές ή τα λειτουργικά συστήματα. Μπορείτε να επιλέξετε και να προβάλετε τις λεπτομέρειες έως και 4 συσκευών-πελατών κάθε φορά. Κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες (Columns) για να επιλέξετε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στην προβολή.

Για να προβάλετε αναλυτικές αναφορές με περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στις συνδέσεις που εμφανίζονται στη στήλη μετρήσεων.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μια λεπτομερή αναφορά των κορυφαίων πελατών.

Κάντε κλικ στα βέλη που εμφανίζονται δίπλα στην επιλογή Κορυφαίες εφαρμογές (Top Applications) ή Κορυφαίοι προορισμοί (Top Destinations) για να μεταβείτε στις αντίστοιχες καρτέλες.