Ξεκινώντας από την έκδοση 4.3.0, τα εικονικά Edge υποστηρίζουν μια μοναδική δυνατότητα διεύθυνσης MAC σε μια διασύνδεση υψηλής διαθεσιμότητας.

Αντί να δημιουργήσει μια κοινή ή κοινόχρηστη εικονική διεύθυνση MAC όταν βρίσκεται σε υψηλή διαθεσιμότητα, αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιεί τη φυσική διεύθυνση MAC για υλικά Edge και την αντιστοιχισμένη διεύθυνση MAC για εικονικά Edge.

Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε κατανεμημένα vSwitch που δημιουργούνται σε πολλούς κεντρικούς υπολογιστές ESXi με μεταγωγείς που τα συνδέουν.