Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των γειτονικών BGP που είναι συνδεδεμένα με πύλες.

Για να προβάλετε τα γειτονικά BGP που είναι συνδεδεμένα με πύλες:

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Δρομολόγηση (Routing) > Κατάσταση γειτονικής πύλης BGP (BGP Gateway Neighbor State).

Κάντε κλικ σε ένα όνομα πύλης για να προβάλετε τις αντίστοιχες λεπτομέρειες συμβάντος. Η ενότητα Συναφή συμβάντα αλλαγής κατάστασης (Related State Change Events) εμφανίζει την αλλαγή στην κατάσταση και άλλες λεπτομέρειες για την επιλεγμένη πύλη.

Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Όνομα πύλης, Διεύθυνση IP του γειτονικού BGP, Κατάσταση του γειτονικού, Ημερομηνία και ώρα αλλαγής κατάστασης, Αριθμός μηνυμάτων που λήφθηκαν και στάλθηκαν, αριθμός συμβάντων, διάρκεια για την οποία το γειτονικό BGP είναι ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο και αριθμός προθεμάτων που λήφθηκαν.

Η καρτέλα Κατάσταση γειτονικής πύλης BGP (BGP Gateway Neighbor State) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των πυλών που είναι συνδεδεμένες με τα γειτονικά BGP.