Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της υπηρεσίας Check Point CloudGuard.

Πρέπει να έχετε ενεργό λογαριασμό Check Point και διαπιστευτήρια σύνδεσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πύλη Infinity του Check Point.

Διαδικασία

  1. Για να διαμορφώσετε την υπηρεσία Check Point CloudGuard, συνδεθείτε στην πύλη Infinity του Check Point στο (https://portal.checkpoint.com/).
  2. Μόλις συνδεθείτε, δημιουργήστε μια τοποθεσία στην πύλη Infinity του Check Point μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: https://sc1.checkpoint.com/documents/integrations/VeloCloud/check-point-VeloCloud-integration.html
    Αφού δημιουργήσετε μια τοποθεσία στην πύλη Infinity του Check Point, Διαμόρφωση σε στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN τύπου Check Point