Αφού αντιστοιχίσετε το προφίλ και την άδεια χρήσης σε ένα Edge και μέχρι τη στιγμή της τροφοδοσίας του Edge για την ενεργοποίησή του, το SD-WAN Orchestrator σάς επιτρέπει να διαγράψετε το Edge. Εάν έχετε διαγράψει κατά λάθος ένα Edge, μπορείτε να επιλέξετε την παροχή ενός νέου λογικού Edge και την εκ νέου αντιστοίχιση του αποθέματος στο λογικό Edge, έτσι ώστε όταν τροφοδοτήσετε το φυσικό Edge, η δυνατότητα παροχής Zero Touch να λειτουργήσει και το φυσικό Edge να ενεργοποιηθεί.

Για την αντιστοίχιση αποθέματος σε ένα λογικό Edge:

Διαδικασία

  1. Συνδεθείτε στο SD-WAN Orchestrator και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο Edge (New Edge). Εμφανίζεται το αποκλειστικό αναδυόμενο παράθυρο Παροχή νέου Edge (Provision New Edge).
  3. Εισαγάγετε ένα όνομα για το Edge και, στη συνέχεια, επιλέξτε το απαιτούμενο μοντέλο Edge, το προφίλ και την άδεια χρήσης.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create). Το νέο λογικό Edge που προστέθηκε εμφανίζεται στον πίνακα Edge.
  5. Επιλέξτε την καταχώρηση λογικού Edge που μόλις δημιουργήσατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες > Αντιστοίχιση αποθέματος σε Edge (Actions > Assign Inventory to Edge).
  6. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Αντιστοίχιση αποθέματος (Assign Inventory) επιλέξτε το απόθεμα που είχε αντιστοιχιστεί αρχικά στο Edge, το οποίο είχατε διαγράψει κατά λάθος.
  7. Κάντε κλικ στο OK.