Για την πρόσβαση σε πόρους στη συνδρομή σας Azure, πρέπει να αναθέσετε έναν ρόλο στην εφαρμογή. Μπορείτε να ορίσετε την εμβέλεια στο επίπεδο της συνδρομής, της ομάδας πόρων ή του πόρου. Τα δικαιώματα μεταβιβάζονται σε χαμηλότερα επίπεδα εμβέλειας.

Για την ανάθεση ενός ρόλου συνεισφέροντος στην εμβέλεια της συνδρομής:

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε μια συνδρομή Azure. Εάν όχι, δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό.

Διαδικασία

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι υπηρεσίες (All Services) και κάντε αναζήτηση για Συνδρομές (Subscriptions).
 2. Από τη λίστα των συνδρομών, επιλέξτε τη συνδρομή στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε την εφαρμογή σας. Εάν δεν βλέπετε τη συνδρομή που αναζητάτε, επιλέξτε φίλτρο καθολικών συνδρομών (global subscriptions filter). Βεβαιωθείτε ότι η συνδρομή που θέλετε είναι επιλεγμένη για την πύλη.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος πρόσβασης (IAM) [Access control (IAM)].
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή +Προσθήκη > Προσθήκη ανάθεσης ρόλου (+Add > Add role assignment).
  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ανάθεσης ρόλου (Add role assignment).
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού Ρόλος (Role), επιλέξτε τον ρόλο Συνεισφέρων (Contributor) που θα ανατεθεί στην εφαρμογή.
  Για να επιτρέπεται στην εφαρμογή να εκτελεί ενέργειες όπως επανεκκίνηση (reboot), έναρξη (start) και διακοπή (stop) παρουσιών, συνιστάται στους χρήστες να αναθέτουν τον ρόλο Συνεισφέρων (Contributor) στην εγγραφή της εφαρμογής.
 6. Από το αναπτυσσόμενο μενού Ανάθεση πρόσβασης σε (Assign access to), επιλέξτε Χρήστης, ομάδα ή κύρια υπηρεσία Azure AD (Azure AD user, group, or service principal).
  Από προεπιλογή, οι εφαρμογές Azure AD δεν εμφανίζονται στις διαθέσιμες επιλογές. Για να βρείτε την εφαρμογή σας, αναζητήστε το όνομα και επιλέξτε το.
 7. Επιλέξτε Αποθήκευση (Save).

Αποτελέσματα

Στην εφαρμογή έχει ανατεθεί ο ρόλος συνεισφέροντος και εμφανίζεται στη λίστα των χρηστών με ανατεθειμένο ρόλο για τη συγκεκριμένη εμβέλεια.

Επόμενες ενέργειες