Μπορείτε να συλλέξετε τα διαγνωστικά αρχεία καταγραφής του τείχους προστασίας εκτελώντας τις απομακρυσμένες διαγνωστικές δοκιμές σε Edge.

Για τα Edge που εκτελούν την έκδοση 3.4.0 ή νεότερη τα οποία έχουν ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας κατάστασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες απομακρυσμένες διαγνωστικές δοκιμές για να αποκτήσετε διαγνωστικές πληροφορίες τείχους προστασίας:
  • Εκκαθάριση περιόδων λειτουργίας τείχους προστασίας (Flush Firewall Sessions) - Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή στο απαιτούμενο Edge παρέχοντας τις διευθύνσεις IP προέλευσης και προορισμού για να εκκαθαρίσετε την ενεργή περίοδο λειτουργίας του τείχους προστασίας που πρέπει να επαναφέρετε. Αυτό αφορά ειδικά το καταστασιακό τείχος προστασίας. Η εκτέλεση αυτής της δοκιμής σε ένα Edge εκτελεί εκκαθάριση των περιόδων λειτουργίας του τείχους προστασίας και ενεργή αποστολή εντός TCP RST για τις περιόδους λειτουργίας που βασίζονται στο TCP.
  • Λίστα ενεργών περιόδων λειτουργίας τείχους προστασίας - Εκτελέστε αυτή τη δοκιμή για να προβάλετε την τρέχουσα κατάσταση των ενεργών περιόδων λειτουργίας τείχους προστασίας (έως και 1.000 περίοδοι λειτουργίας). Μπορείτε να φιλτράρετε κατά IP και θύρα προέλευσης και προορισμού, καθώς και κατά τμήμα, για να περιορίσετε τον αριθμό των περιόδων λειτουργίας που επιστρέφονται.
    Σημείωση: Δεν μπορείτε να δείτε τις περιόδους λειτουργίας που απορρίφθηκαν, επειδή δεν είναι ενεργές περίοδοι λειτουργίας. Για αντιμετώπιση προβλημάτων σε αυτές τις περιόδους λειτουργίας, θα πρέπει να ελέγξετε τα αρχεία καταγραφής του τείχους προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο εκτέλεσης αυτών των απομακρυσμένων διαγνωστικών ελέγχων σε Edge, ανατρέξτε στον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων VMware SD-WAN που διατίθεται στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.