Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αναβάθμισης του Orchestrator του SD-WAN με ανάπτυξη αποκατάστασης καταστροφών.