Αυτή η ενότητα περιγράφει SD-WAN Orchestrator την αντιμετώπιση προβλημάτων.